Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/volumemax.cz/volumemax.cz/plugins/system/advga/advga.php on line 21

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/volumemax.cz/volumemax.cz/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/volumemax.cz/volumemax.cz/templates/theme741/index.php on line 39
Rock Rebellion
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/volumemax.cz/volumemax.cz/templates/theme741/index.php on line 141

Rock Rebellion

Jaroměř se chystá na další nálož tvrdé hudby. Ve dnech 29.-30. června se v pevnosti Josefov představí zvučná jména rocku a metalu – namátkou uveďme PRETTY MAIDS, PRIMAL FEAR, GRAVE DIGGER, ARAKAIN, BONFIRE, XANDRIA, DELAIN, Blaze Bayley se SEVEN a legendární SLADE.

Program:

PÁTEK 29.6.
14:00 - 14:30 Dilated
14:45 - 15:25 Totální nasazení   
15:40 - 16:20 Medvěd 009
16:35 - 17:15 Motorband
17:30 - 18:30 Progres 2
18:45 - 19:35 Citron
19:50 - 20:50 Bonfire
21:05 - 22:05 T.S.A.
22:30 - 23:30 Pretty Maids
23:45 - 00:20 Visací zámek
00:35 - 01:35 Arakain
01:50 - 02:30 Dymytry

SOBOTA 30.6.
09:00 - 09:40 Horská chata
09:55 - 10:35 Gábina Gunčíková
10:50 - 11:30 LeRa
11:45 - 12:25 Zakázaný Ovoce
12:40 - 13:20 Miloš Dodo Doležal
13:35 - 14:15 Interitus
14:30 - 15:20 Kern
15:35 - 16:15 Komunál
16:30 - 17:45 Blaze Bayley + Seven
18:00 - 19:00 Xandria
19:20 - 20:20 Delain
20:50 - 22:00 Primal Fear
22:30 - 23:30 Grave Digger
00:00 - 01:00 Slade
01:20 - 02:10 Rybičky 48
02:30 - 03:20 Scelet

Kemp - stanové městečko!

Všichni návštěvníci festivalu mají možnost bezplatně postavit svůj stan,nebo karavan v kempu. Kemp se otevírá 29.6. od 10:00 bude na přilehlé louce cca 3 minuty chůze z areálu pevnosti, kde bude festival probíhat. Sociální zařízení v kempu je samozřejmostí. V kempu bude postaven velkokapacitní stan, ve kterém bude po celou noc otevřena restaurace s občerstvením. Zde také zakoupíte balenou vodu, čerstvé pečivo, drogerii atd... Kemp bude střežen bezpečnostní agenturou, přesto ve svých mobilních příbytcích nenechávejte v žádném případě jaké koliv cennosti, peníze a hodnotné věci, které by mohla nějaká ,,nevítaná návštěva,, odcizit. Za odložené, přípaně odcizené věci pořadatel nenese žádnou zodpovědnost. Kemp bude celou noc osvětlen.

Parkování na festivalu.

Parkovací místa budou označeny v ulicích Josefova a dále bude možnost využít hlídaného parkoviště při vjezdu do Josefova. Parkování v kempu je povoleno pouze návštěvníkům, kteří budou kemp využívat.


Návštěvní řád a pokyny pro návštěvníky festivalu Rock Rebellion 2012!

Vstup do areálu je časově omezený otevírací dobou, pokud není určeno jinak (např.během kulturních akcí)
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví
V celém prostoru areálu je zakázáno: - vnášet jakékoliv nápoje, pet láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a jiné kovové či dřevěné předměty a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní vstupní bezpečnostní kontroly!
- manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), výbušninami jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost
- vstupovat se psy a jinými zvířaty
- rušit představení, konání koncertů či jiných kulturních a společenských akcí nevhodným chováním, které jsou v rozporu se zásadami společenského chování
- nevhodným chováním, reprodukovanou hudbou a hlukem rušit nebo ohrožovat bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků areálu
- vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek - odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
- tábořit, stanovat a jinak nocovat mimo vyznačená místa k tomu určená
- vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez povolení pořadatele
- vstupovat do areálu mimo provozní dobu (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulurních akcí) - vjíždět do areálu motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
- poškozovat objekt areálu a jeho součásti - poškozovat majetek areálu
- ničit a poškozovat rostliny a volně žijící živočichy Děti mladší 12 let by měly být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.
- padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!!!

Návštěvníci areálu jsou povinni:

1.řídit se ustanoveními návštěvního a provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a čistotu.
2.chovat se slušne a ukázněně tak,aby neohrožovali ostatní ani sami sebe.

Ostatní ustanovení:
1. Z užívaní arealu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny navštěvního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod. vlivem omamnych a návykových látek. Takovéto osoby budou vykázány z areálu bez možnosti návratu zpět a to bez náhrady vstupného!!
2. Provozovatel neručí v areálu ani mimo něj za případnou jakoukoli ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníků festivalu.
3. Identifikační páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu!

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba – 155
Policie – 158
Městská policie - 156
Hasiči – 150
Integrovaný záchranný systém – 112

Tento návštěvní a provozní řád je platný ode dne 15.10.2011
Provozní doba areálu: 29.6. - 13.00 hod. - 1.7. - 04.00 hod.
Camp 28.6. od 10.00 hod. - 1.7. 16.00 hod.


Vstupenky je možné objednávat zde:

http://www.ticketstream.cz/pls/czech/dls.dls_by_event_tr?event_id=90870&code=TICKET&language=2


www.rockrebellion.cz

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit